load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport roczny nr 46/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ( „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019, który został pierwotnie przekazany raportem bieżącym EBI nr 31/2020.

Korekta treści raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019 wynika z korekty błędu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia dla poprzedniego Zarządu, który wpłynął na następujące pozycje sprawozdania:

– aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się o 252.252,00 zł

– rezerwy krótkoterminowe zwiększyły się o 1.327.641,00 zł

– strata netto uległa zwiększeniu o 1.075.389,00 zł.