load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Pro dlužníky

Nejčastěji kladené dotazy

Na základě čeho byla pohledávka prodána?

V souladu s ust. čl. 509 §1 občanského zákoníku prodejce – Postupitel je oprávněn převést všechna práva k pohledávce na Postupníka – jiný subjekt. Nový věřitel může uplatnit své nároky smírnou cestou a v soudním řízení.

Co se stane v případě, že nesplatím půjčku?

V případě nesplacení dluhu, věc bude předána k soudnímu řízení, čímž vzniknou dodatečné náklady. Obdržíte-li právoplatný platební rozkaz vydaný Soudem a přesto nebudete splácet dluh, věc může být předána k soudní exekuci. V této situaci bude Dlužník povinen splatit dluh včetně úroků z prodlení, soudních a exekučních poplatků. Navíc, Kancelář Medius SA provede zápis do rejstříku dlužníků.

Z čeho se skládá můj dluh?

Dlužná částka se skládá z jistiny (vyplývající z neuhrazení např. faktury, půjčky), úroků z prodlení a případných pokut a nákladů spojených s další obsluhou dluhu.

Jaké je číslo bankovního účtu, na který je třeba uhradit dlužnou částku?

Číslo bankovního účtu kanceláře pro platby týkající se zadlužení: 279845667/0300. V popisu převodu uveďtejméno, příjmení, číslo půjčky/případua rodné číslo.

Jak mohu kontaktovat Kancelář?

Telefonicky: na čísle 226 281 281, od pondělí do pátku v hodinách 9:00-17:00
E-mail: na adresu info@mediuscollection.cz

Je-li možné splácet dluh ve splátkách?

Samozřejmě, existuje možnost splácet dluh ve splátkách. Za tímto účelem pošlete dopis nebo e-mailovou zprávu na adresu Kanceláře Medius s žádostí o splácení dluhu ve splátkách, včetně uvedené výše navrhované splátky a termínu úhrady každé ze splátek podle splátkového kalendáře. Po schválení splátkového kalendáře pracovníkem Kanceláře Medius jste povinni splácet dluh podle dohody. Kontaktujte nás před úhradou poslední splátky za účelem určení skutečné výše úroků a soudních poplatků. Současně chceme zdůraznit, že splacení podle splátkového kalendáře pozastavuje předání případu k soudní exekuci.

Uhradil jsem dluh, je-li můj případ ukončen?

Za účelem ověření, zda provedena platba byla zaúčtována na bankovním účtu Kanceláře Medius, a případ ukončen, kontaktuje Kancelář telefonicky na čísle 226 281 281, nebo e-mailem na adrese info@mediuscollection.cz

Rady pro zadlužené

Jak se dostat z dluhové smyčky?

Ne vždy stihneme zabránit finančním problémům. Mnohé životní situace nás donutí k rozhodnutím, jejichž následkem může být zvýšení zadluženosti. Co dělat v případě, kdy se dluhová smyčka utahuje a ztratíte kontrolu nad svými financemi? Je to bezpochybně obtížná situace, lze ji však překonat. Níže uvádíme čtyři kroky, které Vám pomohou vyřešit problém zadluženosti.

1. Kontaktujte věřitele

Je to první krok k vyřešení finančních problémů. Dluh nezmizí, dokud nezahájíte jednání o jeho splacení. První krok je vždy nejtěžší, ale i nejdůležitější, proto neváhejte nás kontaktovat. Poradce, po seznámení se s Vaší situací, bude schopen zajistit optimální plán splacení, abyste se mohli co nejrychleji zase těšit klidným spánkem bez dluhů.

2. Neutíkejte před odpovědnosti za Vaše dluhy

Odkládáte obtížné rozhovory na později? Raději nemyslíte na to, že máte problém se zadlužeností? Hledáte výmluvy, abyste nekontaktovali věřitele? Pokud ano, jste na nejkratší cestě k tomu, abyste pohřbili šance na smírné vyřešení Vašeho dluhu. Musíte pochopit, že dluhy nezmizí, a problém se sám nevyřeší. Je čas akceptovat svou situaci a podniknout opatření k jejímu zlepšení. Dovolte, abychom Vám pomohli, a uvidíte, že je možné se dostat z dluhů.

3. Určíte si finanční priority

Všichni snadno utrácíme peníze. Každý z nás si nejednou koupí něco bez přemýšlení. Navíc je tento nákup často zcela zbytečný a nepovedený. Pokud máte finanční problémy, tím více se musíte starat o rozumné hospodaření prostředky na Vašem účtu. Pečlivě analyzujte, na co utratíte peníze, a uvidíte, že se můžete bez problému vzdát spousty věci, a tím ušetřit poměrně velkou částku.

4. Promluvte o svém problému

Pro mnohé je obtížné otevřeně mluvit o svých problémech, zejména pokud se týkající tak citlivých otázek, jako jsou peníze. Měli byste však promluvit o tom se svými blízkými, protože v tom těžkém období podpora rodiny a přátel je neocenitelná. Seberte odvahu a uvidíte, že jsou kolem vás lidé, kteří vás podporují, a s jejich pomocí můžete vyřešit problémy. Nezapomeňte, že věřitel také Vám chce pomoct a není vaším nepřítelem. Naopak, jedná se o osobu, která zná lidské problémy a prostřednictvím odborných Poradců Vám pomůže najít cestu ven z Vaší situace.

Co mám dělat, abych se nedostal do dluhů?

1. Plánujte domácí rozpočet 

Je to první a nejdůležitější věc, kterou byste měl udělat, pokud chcete vědomě hospodařit svými penězi. Plán výdajů Vám umožní přejmout plnou kontrolu nad Vašimi financemi. Vedení domácího rozpočtu není tak složité jak se Vám zdá. Nemusíte provádět složité výpočty, stačí systematičnost a ochota jednat. Na začátku rozdělíte výdaje na stále (např. nájemné, poplatky) a jednorázové (pouze v daném měsíci – např. pojištění vozidla, návštěva lékaře). Každý den sepisujte své výdaje, na konci měsíce budete mít přehled o tom, jakou část rozpočtu utrácíte na potraviny, kolik na oblečení nebo zábavu. To Vám umožní odhadnout, jakou částku jste schopni ušetřit v příštím měsíci, pokud se vzdáte drobných výdajů, jako jsou třeba káva ve městě nebo oběd v restauraci.

2. Jednejte asertivně při správě domácích financí 

Někdy je těžké rezignovat na každodenní „malé radosti“, abyste však udrželi stabilní finanční situaci, musíte si odpovědět na otázku, kolik si skutečně můžete dovolit. Pamatujte si, že je lepší utáhnout opasek a vzdát se zbytečných, ačkoliv příjemných věci, než později myslet na to, kde půjčit peníze, protože nemáte prostředky pro život.

3. Snažte se ukládat drobné částky na horší časy 

Spoření při finančních problémem se často zdá neproveditelné, věřte však, že je to možné. Navíc, nemusí významně snižovat Váš rozpočet. Pro začátek, soustředíte se na pravidelném ukládání drobných částek. Velice důležité je, abyste ukládali peníze ihned po jejich příjmu na účet. Nejčastěji chyba je v tom, že optimisticky předpokládáme, že na konci měsíce uložíme zbývající částku. Pokud tak myslíte, buďte jisti, že žádná zbývající částka nebude. Jestliže však rozhodněte, že po obdržení mzdy ukládáte 100 nebo dokonce 50 PLN a uděláte to hned, máte velkou šanci, že skutečně tyto peníze ušetříte. Rezervní fond Vám pomůže zabránit dalším dluhům v případě neočekávaných výdajů, zajišťuje také pocit komfortu a bezpečí, což je velice důležité.