load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Nabídka

Odkup portfolií pohledávek

Prodej portfolií pohledávek je v mnohých případech účinnějším řešením než exekuční nebo soudní řízení. Klíčový význam v rámci této formy spolupráce má zvolení důvěryhodného kupujícího/prodejce pohledávek. Kancelář Medius S.A. v rámci spolupráce kupuje od Klienta baliček pohledávek za cenu stanovenou ve smlouvě. Od té doby se stává majitelem pohledávky a přejímá riziko spojené s obsluhou dluhu. Tým odborníků a dlouholeté zkušenosti v oblasti ocenění portfolií pohledávek zaručuje rychlé a řádné ocenění balíčků.

Tým odborníků a dlouholeté zkušenosti v oblasti ocenění portfolií pohledávek zaručuje rychlé a řádné ocenění balíčků.

 

Výhody služby:

  • zlepšení likvidity
  • snížení nákladů, není nutné udržovat vnitřní oddělení pro vymáhání pohledávek
  • přenesení rizika nesplacení dluhu na kupujícího
  • daňové výhody související s ukončením případů dlužníků

wykup-portfeli-wierzytelnosci

Obsluha pohledávek

Ověření obchodního partnera před uzavřením smlouvy není vždy dostačující. I nejlepší Business Inteligence nechrání před nebezpečím prodlení s platbou ze strany obchodního partnera. Vymáhání pohledávek prováděné Kanceláří Medius S.A. začíná podrobnou analýzou baličku, díky tomu jsme schopni určit individuální strategii vymáhání. Rozsah činností záleží na povaze pohledávky a je projednáván individuálně s Klientem.

Služba vymáhání pohledávek je prováděna v následujících etapách:

  • sledování pohledávky
  • předsoudní vymáhání
  • vymáhání v průběhu soudního řízení
  • vymáhání v průběhu exekučního řízení
  • vymáhání v průběhu konkurzního řízení

Výhody služby:

  • zlepšení likvidity
  • komplexní podpora v každé etapě
  • možnost převedení finančních zdrojů nezbytných k provozování oddělení pro vymáhání pohledávek na subjekt, který se specializuje na vymáhání
  • přístup k podrobným zprávám obsahujícím informace o postupu vymáhání portfolia pohledávek

obsluga-wierzytelnosci

Obsluha pohledávek zajištěných hypotékou

Kancelář Medius S.A. nabízí obsluhu pohledávek zajištěných hypotékou v plném rozsahu a v každé etapě, od úkonů prováděných před poskytnutím úvěru (sledování), až k vymáhání pohledávek nebo nákup. Obsluha pohledávek zajištěných hypotékou je založena na kreativních, nestandardních řešeních, díky kterým je přizpůsobena k pohledávkám s velkými zůstatky.

Výhody služby:

  • zlepšení likvidity
  • efektivní využití lidských zdrojů spojených doposud s obsluhou pohledávek
  • zabránění vzniku velké zadluženosti spojené s procesem restrukturalizace

big_buldings

Právní kancelář

Kancelář Medius S.A. zpracovala komplexní nabídku právních služeb tak, aby její realizace byla dynamickým procesem neustálého hodnocení procesů a sledování právního bezpečí našich Zákazníků. V rámci poradenství a právní podpory uplatňujeme optimální strategii jednání za účelem dosažení záměrů Klienta. V rámci právních služeb pro společnosti hledáme a uplatňujeme specifická právní řešení, která umožňují splnění cílů stanovených našimi Zmocniteli. Zajišťujeme poradenství a podporu pro představenstva společností a řídící pracovníky při obtížných rozhodnutích.

V rámci právních služeb pro naše Klienty zajišťujeme:

  • zpracování posudků a poskytování právního poradenství
  • komplexní právní služby pro firmu
  • zpracování obchodních smluv, dohod, nabídek, procesních písemností a návrhů
  • pomoc při zakládání společností a jejich registraci v obchodním rejstříku
  • zastoupení Vašeho podniku při soudních sporech

big_museum