load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr raport bieżący 4/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (4/2020) Zawarcie umowy o zarządzanie Lumen Profit XXX Ns FIZ (dawniej: Lartiq Profit XXX Ns FIZ)

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Emitent”) informuje, iż w dniu 13 marca 2020 roku Emitent zawarł z Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Lumen Profit XXX Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (“Fundusz”) obejmującego sekuryt-zowane wierzytelności.

Na mocy wskazanej wyżej umowy Emitent będzie zarządzał całością portfela inwestycyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności, nabywane przez Fundusz do tego portfela oraz wykonywał inne czynności związane z zawieraniem przez Fundusz umów nabycia wierzytelności oraz umów o subpartycypację.