load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 38/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania aktualnego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Edwarda Dąbrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 24 czerwca 2020 roku.

Wobec powyższego od dnia 24 czerwca 2020 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:

1) Przemysław Edward Dąbrowski – Prezes Zarządu,

2) Marcin Leszek Tokarek – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.