load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 35/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2020) Powołanie Członków Zarządu

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Zarząd dwóch dodatkowych członków:

1) Marcina Leszka Tokarka – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu,

2) Przemysława Edwarda Dąbrowskiego – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Wobec powyższego od dnia 15 czerwca 2020 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:

1) Michał Łukasz Imiołek – Prezes Zarządu,

2) Marcin Leszek Tokarek – Członek Zarządu,

3) Przemysław Edward Dąbrowski – Członek Zarządu.

Życiorysy zawodowe nowych Członków Zarządu Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.