load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 2/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Ustanowienie Rady Wierzycieli

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o wydaniu przez Sędziego-komisarza postępowania układowego Emitenta, działającego w Sądzie Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na posiedzeniu niejawnym postanowienia w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli.

 

Na podstawie ww. postanowienia Sędzia-komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w składzie 5 członków i 2 zastępców.

 

W skład Rady Wierzycieli powołani zostali:

• OPEN Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• OPEN Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie,

• kurator dla reprezentowania praw obligatariuszy ALERION spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.

 

W charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli powołano:

• MOUNT Finansowanie Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• Skarb Państwa – Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.