load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 18/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (18/2020) Niewypełnienie w terminie odsetek od obligacji serii L

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informowała raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Podstawa prawna:

§5 ust. 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.