load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 8/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (8/2020) Otrzymanie przez Emitenta propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”, “Emitent”), informuje, iż Emitent otrzymał od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. imienną propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych serii D LUMEN Profit 30 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ (“Certyfikat inwestycyjny serii D”) wraz z warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D.

Zgodnie z warunkami emisji Certyfikatów inwestycyjnych serii D, ww. emisja jest emisją gwarancyjną wynikającą z umowy gwarancyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2018 r. pomiędzy Funduszem, Trigon TFI i Emitentem.

Emitentowi został zaoferowany 1 Certyfikat inwestycyjny serii D, którego cena emisyjna wynosi 48.451.541,22 zł. Zapisy na Certyfikat inwestycyjny serii D są przyjmowane w terminie od 7 kwietnia 2020 roku do dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że analizuje zgodność warunków emisji Certyfikatu Inwestycyjnego serii D z umową gwarancyjną z dnia 14 lutego 2018 roku. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ostatecznym zakończeniu i efekcie analizy.