load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 15/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (15/2020) Otwarcie postępowania układowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 11 maja 2020 r., Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) informuje, że powziął informację, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2020 r. otwarte zostało wobec Spółki postępowanie układowe.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego, zachowany został zarząd własny Spółki, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego powołano spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.