load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący nr 1/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (1/2020) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2019 rok.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach za ostanie 12 miesięcy:

Okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Polska: 28,519 mln zł.

Hiszpania: 22,274 mln zł.

Czechy: 6,597 mln zł.

Łącznie: 57,386 mln zł.*

Okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Polska: 25,834 mln zł. (spadek o 9%)

Hiszpania: 25,423 mln zł. (wzrost o 14%)

Czechy: 3,559 mln zł. (spadek o 46%)

Łącznie: 54,816 mln zł.(spadek o 4%)

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok 2019, a także za IV kwartał 2019 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.