load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 5/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (5/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A., przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 29 stycznia 2020 roku Pan Dominik Majewski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej z przyczyn osobistych ze skutkiem na dzień 30 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.