load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 33/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2012 roku w Krakowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki ze względu na przeprowadzenie procedury wyboru pełnego składu rady nadzorczej w trybie art. 385 § 3, § 5 oraz § 6 k.s.h. Tym samym podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki stało się bezprzedmiotowe, a Przewodniczący nie poddał pod głosowanie projektu tej uchwały.

Do uchwał wymienionych poniżej zgłoszono sprzeciw:

• Uchwała nr 02 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Uchwała nr 03 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

• Uchwała nr 04 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

• Uchwała nr 06 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 07 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 08 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 09 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 10 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 11 w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a) 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.