load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport nr 16/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (16/2020) Częściowy wykup obligacji serii P

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 20 marca 2020 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji serii P, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 maja 2019 roku.

Wykup 100 obligacji serii P, wynika z terminów wykupu obligacji serii P

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii P” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii P” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.