load
DOSTALI JSTE DOPIS? ZAVOLEJTE NÁM!

Raport bieżący z plikiem nr 16/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“ZWZ”) Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.